Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thịnh

Nguyên quán Thạch Trì - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

Sinh 1958

Hi sinh 29/08/1978

Cấp bậc B1 Cs

Đơn vị D1E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cao Thịnh

  Nguyên quán Đức Hồng - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Cao Thịnh, nguyên quán Đức Hồng - Đức Thọ - Nghệ Tĩnh, sinh 1953, hi sinh 16/03/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh

  Nguyên quán Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thịnh, nguyên quán Hà Nam Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum
 3. Liệt sĩ Nguyễn Như Thịnh

  Nguyên quán Vinh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Như Thịnh, nguyên quán Vinh Sơn - Anh Sơn - Nghệ An, sinh 1947, hi sinh 23/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh

  Nguyên quán Xuân Châu - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thịnh, nguyên quán Xuân Châu - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1963, hi sinh 3/12/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...