Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thoa

Nguyên quán Hà Bắc

Sinh 1956

Hi sinh 02/10/1977

Cấp bậc H1

Đơn vị E42

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thoa

  Nguyên quán Bắc Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thoa, nguyên quán Bắc Giang hi sinh 02/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 2/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 27/12/1989, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Thoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thoa, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa Trang Lãng Sơn - Huyện Yên Dũng - Bắc Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...