Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thông

Nguyên quán Chu Viên - Lục Nam - Hà Bắc

Sinh 1957

Hi sinh 25/09/1977

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thông

  Nguyên quán Duy Lạc - Lạng Giang - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thông, nguyên quán Duy Lạc - Lạng Giang - Hà Bắc, sinh 1954, hi sinh 2/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông

  Nguyên quán Quang Châu - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thông, nguyên quán Quang Châu - Việt Yên - Hà Bắc, sinh 1954, hi sinh 09/02/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thông

  Nguyên quán Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thông, nguyên quán Mỹ Luông - Chợ Mới - An Giang hi sinh 13/03/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thông

  Nguyên quán Đông Tấn - Đông Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thông, nguyên quán Đông Tấn - Đông Sơn - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 20/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...