Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

Nguyên quán Bạch Đằng - Đông Hưng - Thái Bình

Hi sinh 30/09/1978

Cấp bậc H1 - Ap

Đơn vị C10 - D9 - E3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Đồng ích - Tam Đảo - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Đồng ích - Tam Đảo - Vĩnh Phú, sinh 1959, hi sinh 31/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán An Hải - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán An Hải - Hải Phòng, sinh 1957, hi sinh 1/9/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thu

  Nguyên quán Phương Xá - Sông Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thu, nguyên quán Phương Xá - Sông Thao - Vĩnh Phú, sinh 1959, hi sinh 08/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thu

  Nguyên quán Nam Tấn - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thu, nguyên quán Nam Tấn - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1956, hi sinh 13/01/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...