Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

Nguyên quán An Hải - Hải Phòng

Sinh 1957

Hi sinh 1/9/1980

Cấp bậc B1

Đơn vị C4 - D2 - E4 - F341 - QĐ4

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ THÀNH PHỐ
Phường Long Bình - Quận 9 - TP.Hồ Chí Minh
ĐT: 08.38960392
Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Thành phố
159 Pasteur, Quận 3
ĐT: (08) 3829 1302

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Đồng ích - Tam Đảo - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Đồng ích - Tam Đảo - Vĩnh Phú, sinh 1959, hi sinh 31/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu

  Nguyên quán Bạch Đằng - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thu, nguyên quán Bạch Đằng - Đông Hưng - Thái Bình hi sinh 30/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Thu

  Nguyên quán Phương Xá - Sông Thao - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Thu, nguyên quán Phương Xá - Sông Thao - Vĩnh Phú, sinh 1959, hi sinh 08/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thế Thu

  Nguyên quán Nam Tấn - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Thu, nguyên quán Nam Tấn - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1956, hi sinh 13/01/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...