Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuê

Nguyên quán Hòa Bình - Kiến Xương - Thái Bình

Sinh 1958

Hi sinh 01/06/1978

Cấp bậc H1 - Cs

Đơn vị C6D2E1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đặng Thuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Thuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 2. Liệt sĩ Ngô Thuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Khương - Xã Hoà Khương - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuê, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thái - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thuê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tam Thái - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...