Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuyết

Nguyên quán Chương Mỹ - Hà Sơn Bình

Đơn vị D9 - E10 - F339

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tam Nông - tỉnh Đồng Tháp

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Đường 3/2, ấp 3, thị trấn Tràm Chim, Huyện Tam Nông, Tỉnh Đồng Tháp
ĐT: 0673.827.313

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuyết

  Nguyên quán Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên quán Chợ Mới - An Giang hi sinh 19/05/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Thái Bình - Châu Thành - - Tây Ninh, sinh 1941, hi sinh 19/02/1965, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết

  Nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuyết, nguyên quán Thạch Hà - Hà Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 28/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuyết

  Nguyên quán Chợ Mới - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Thuyết, nguyên quán Chợ Mới - An Giang hi sinh 19/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...