Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình

Nguyên quán Văn Phố - Yên Lãng - Vĩnh Phú

Sinh 1950

Hi sinh 17/8/1972

Cấp bậc B1

Đơn vị E24

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình

  Nguyên quán Văn Phố - Yên Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tình, nguyên quán Văn Phố - Yên Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1950, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình

  Nguyên quán Ninh Giang - Hoa Lư - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tình, nguyên quán Ninh Giang - Hoa Lư - Hà Nam Ninh, sinh 1960, hi sinh 12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tình

  Nguyên quán Lương Ngọc - Ngọc Nê - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tình, nguyên quán Lương Ngọc - Ngọc Nê - Thanh Hoá, sinh 1962, hi sinh 8/9/1984, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tình Báo

  Nguyên quán Xuân Tịnh - Thọ Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Tình Báo, nguyên quán Xuân Tịnh - Thọ Xuân - Thanh Hóa, sinh 1949, hi sinh 20/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...