Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

Nguyên quán Đông Cao - Phú Yên - Thái Nguyên

Sinh 1947

Hi sinh 28/4/1970

Cấp bậc H2

Đơn vị E174 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Đông Cao - Phú Yên - Thái Nguyên

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Đông Cao - Phú Yên - Thái Nguyên, sinh 1947, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến

  Nguyên quán Đông Cao - Phú Yên - Thái Nguyên

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tiến, nguyên quán Đông Cao - Phú Yên - Thái Nguyên, sinh 1947, hi sinh 28/4/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến

  Nguyên quán Thạch Quảng - Thạch Thành - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến, nguyên quán Thạch Quảng - Thạch Thành - Thanh Hóa hi sinh 10/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến

  Nguyên quán Phú Cường - Thanh Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến, nguyên quán Phú Cường - Thanh Oai - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 20/9/19??, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...