Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

Nguyên quán Yên Khai - Thanh Hà - Vĩnh Phú

Sinh 1952

Hi sinh 22/10/1972

Cấp bậc Bt

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn

  Nguyên quán Yên Khai - Thanh Hà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Toàn, nguyên quán Yên Khai - Thanh Hà - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn

  Nguyên quán Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Toàn, nguyên quán Thanh Hóa, sinh 1943, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Toàn

  Nguyên quán Trung Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Toàn, nguyên quán Trung Thành - Yên Thành - Nghệ Tĩnh hi sinh 25/06/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Toàn

  Nguyên quán Cao Đức - Gia Lương - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Toàn, nguyên quán Cao Đức - Gia Lương - Hà Bắc, sinh 1949, hi sinh 6/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...