Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trọng

Nguyên quán Trung Thành - Nông Cống - Thanh Hóa

Sinh 1943

Hi sinh 29/8/1969

Cấp bậc B1 - Cs

Đơn vị E95 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Đường Lý Thái Tổ, Phường Long Thuỷ, Thị xã Phước Long, Bình Phước
ĐT: 06513.778.237

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trọng

  Nguyên quán Trường Sơn - Nông Cống - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trọng, nguyên quán Trường Sơn - Nông Cống - Thanh Hóa hi sinh 19/1/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Trọng (Ngọc) Trung

  Nguyên quán Long Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng (Ngọc) Trung, nguyên quán Long Thuận - Bến Cầu - Tây Ninh, sinh 1950, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Án

  Nguyên quán Thống Nhất - Kỳ Sơn - Hoà Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Án, nguyên quán Thống Nhất - Kỳ Sơn - Hoà Bình, sinh 1944, hi sinh 5/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bạch

  Nguyên quán Đức Lập - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Bạch, nguyên quán Đức Lập - Đức Thọ - Hà Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...