Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tụ

Nguyên quán Gia Lâm - Hà Nội

Sinh 1947

Hi sinh 10/11/1976

Cấp bậc D14

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụ

  Nguyên quán Tiên Lãng - Quảng Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tụ, nguyên quán Tiên Lãng - Quảng Ninh, sinh 1950, hi sinh 10/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Cao Xuân Tụ

  Nguyên quán Hoàng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Cao Xuân Tụ, nguyên quán Hoàng Hóa - Thanh Hóa hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán Đức Phong - Mộ Đức - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán Đức Phong - Mộ Đức - Nghĩa Bình hi sinh 2/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Xuân

  Nguyên quán Hoàng Đại - Hoàng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Xuân, nguyên quán Hoàng Đại - Hoàng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1945, hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...