Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự

Nguyên quán Tử Cường - Thanh Miên - Hải Hưng

Sinh 1948

Hi sinh 29/10/1972

Đơn vị C3 D7

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đắk Tô - tỉnh Kon Tum

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
số 217 Lê Duẩn, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô
ĐT: 0603.835.006

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự

  Nguyên quán Tử Cường - Thanh Miên - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tự, nguyên quán Tử Cường - Thanh Miên - Hải Hưng, sinh 1948, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đắk Tô - tỉnh KonTum
 2. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tự

  Nguyên quán ThanhLĩnh - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tự, nguyên quán ThanhLĩnh - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tự

  Nguyên quán ThanhLĩnh - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tự, nguyên quán ThanhLĩnh - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...