Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tứ

Nguyên quán Hoàng Long - Hà Nam Ninh

Đơn vị F330

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
249 Nguyễn Trung Trực, P.Vĩnh Bảo, TP.Rạch Giá, Kiên Giang
ĐT: 0773 862 043

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Tứ

  Nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tứ, nguyên quán Văn Đức - Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1956, hi sinh 5/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Tứ

  Nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Công Tứ, nguyên quán Nghi Lộc - Nghệ Tĩnh, sinh 1958, hi sinh 21/10/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tứ

  Nguyên quán N.Lộc - C.Lo - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Mạnh Tứ, nguyên quán N.Lộc - C.Lo - Hà Tây, sinh 1953, hi sinh 5/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Minh Tứ

  Nguyên quán Quảng Vọng - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Tứ, nguyên quán Quảng Vọng - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1962, hi sinh 13/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...