Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tường

Nguyên quán Hưng Long - Hưng Nguyen - Nghệ An

Sinh 1950

Hi sinh 12/2/1972

Cấp bậc B1

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tường

  Nguyên quán Xuân Định - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tường, nguyên quán Xuân Định - Nghĩa Hành - Quảng Ngãi, sinh 1924, hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiền

  Nguyên quán Hồng Quang - Thanh Miện - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Tường Hiền, nguyên quán Hồng Quang - Thanh Miện - Hải Hưng, sinh 1956, hi sinh 5/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tường Hồng

  Nguyên quán Thạch Quý - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Tường Hồng, nguyên quán Thạch Quý - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 29/1/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường

  Nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tường, nguyên quán Thạnh Đức - Gò Dầu - Tây Ninh hi sinh 17/06/1958, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...