Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tưởng

Hi sinh 23/3/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tưởng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Doãn Tưởng

  Nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Doãn Tưởng, nguyên quán Bình Minh - Thanh Oai - Hà Sơn Bình, sinh 1958, hi sinh 25/5/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tưởng

  Nguyên quán Thiệu Ninh - Thiệu Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tưởng, nguyên quán Thiệu Ninh - Thiệu Hóa - Thanh Hóa, sinh 1946, hi sinh 5/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Tưởng

  Nguyên quán An Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Tưởng, nguyên quán An Đông - Lập Thạch - Vĩnh Phú, sinh 1952, hi sinh 11/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...