Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vị

Nguyên quán Nam Bình - Nam Ninh - Nam Hà

Sinh 1955

Hi sinh 26/02/1975

Cấp bậc H1 - Ap

Đơn vị C1 - D4 - E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Vị Liêng

  Nguyên quán Campuchia

  Liệt sĩ Vị Liêng, nguyên quán Campuchia hi sinh 29/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân

  Nguyên quán Đức Phong - Mộ Đức - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân, nguyên quán Đức Phong - Mộ Đức - Nghĩa Bình hi sinh 2/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Minh Xuân

  Nguyên quán Hoàng Đại - Hoàng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Xuân, nguyên quán Hoàng Đại - Hoàng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1945, hi sinh 12/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân

  Nguyên quán Biên Châu - Thanh Lãng - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Xuân, nguyên quán Biên Châu - Thanh Lãng - Vĩnh Phú, sinh 1947, hi sinh 2/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...