Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

Nguyên quán Nhương Hoà - Quế Võ - Hà Bắc

Sinh 1961

Hi sinh 1/8/1980

Cấp bậc B1

Đơn vị D3 - E2 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên

  Nguyên quán Nhương Hoà - Quế Võ - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Viên, nguyên quán Nhương Hoà - Quế Võ - Hà Bắc, sinh 1961, hi sinh 1/8/1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Viên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Viên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Viên Luân

  Nguyên quán Thoại Ngọc Hầu - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Viên Luân, nguyên quán Thoại Ngọc Hầu - Long Xuyên - An Giang hi sinh 11/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viên Luân

  Nguyên quán Thoại Ngọc Hầu - Long Xuyên - An Giang

  Liệt sĩ Nguyễn Viên Luân, nguyên quán Thoại Ngọc Hầu - Long Xuyên - An Giang hi sinh 11/12/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...