Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Nguyên quán Quang Châu - Việt Yên - Hà Bắc

Sinh 20486

Hi sinh 11/09/1978

Cấp bậc H1 - Bp

Đơn vị C1 - D4 - E2

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Nghệ Tĩnh hi sinh 23/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Gia Lộc (Lạc) - Gia Viễn - Hà Nam Ninh (Ninh Bình)

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Gia Lộc (Lạc) - Gia Viễn - Hà Nam Ninh (Ninh Bình), sinh 1942, hi sinh 01/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Đưc Lập - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Đưc Lập - Đức Thọ - Hà Tĩnh hi sinh 17/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Vinh

  Nguyên quán Hoằng Trú - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Vinh, nguyên quán Hoằng Trú - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1954, hi sinh 09/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...