Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

Nguyên quán Đưc Lập - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hi sinh 17/9/1970

Cấp bậc Trợ lý tác chiến

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Quang Châu - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Quang Châu - Việt Yên - Hà Bắc, sinh 20486, hi sinh 11/09/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Nghệ Tĩnh hi sinh 23/03/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh

  Nguyên quán Gia Lộc (Lạc) - Gia Viễn - Hà Nam Ninh (Ninh Bình)

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Vinh, nguyên quán Gia Lộc (Lạc) - Gia Viễn - Hà Nam Ninh (Ninh Bình), sinh 1942, hi sinh 01/02/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bá Vinh

  Nguyên quán Hoằng Trú - Hoằng Hóa - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Vinh, nguyên quán Hoằng Trú - Hoằng Hóa - Thanh Hóa, sinh 1954, hi sinh 09/08/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...