Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Xuân trường

Nguyên quán Thương Lam - Việt Yên - Hà Bắc

Sinh 1951

Hi sinh 2/7/1972

Cấp bậc At

Đơn vị C15 - D3

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường

  Nguyên quán Tân Bình - Gia Định

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường, nguyên quán Tân Bình - Gia Định hi sinh 9/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Xuân trường

  Nguyên quán Liên Hoà - Phú Xuân - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân trường, nguyên quán Liên Hoà - Phú Xuân - Hà Tây, sinh 1950, hi sinh 8/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường

  Nguyên quán Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Trường, nguyên quán Hưng Đạo - Tứ Kỳ - Hải Hưng, sinh 1949, hi sinh 28/01/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Nguyễn Xuân trường

  Nguyên quán Thương Lam - Việt Yên - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân trường, nguyên quán Thương Lam - Việt Yên - Hà Bắc, sinh 1951, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân trường

  Nguyên quán Liên Hoà - Phú Xuân - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân trường, nguyên quán Liên Hoà - Phú Xuân - Hà Tây, sinh 1950, hi sinh 8/5/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 6. Xem thêm các kết quả khác...