Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Ấn

Hi sinh 19.08.1951

Đơn vị T. Đội B. Định

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 2. Liệt sĩ Nguyễn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thái - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Nguyễn ấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn ấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Thọ - Xã Tịnh Thọ - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Nguyễnấn

  Nguyên quán Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễnấn, nguyên quán Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Tây, sinh 1939, hi sinh 01/02/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...