Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bá Bệ

Sinh 1955

Hi sinh 14/8/1975

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Khai Thái - Xã Khai Thái - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bệ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Xã Yên Bằng - Xã Đại Thắng - Huyện Ý Yên - Nam Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...