Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bá Kha

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Thạch Đồng - Xã Thạch Đồng - Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Phường Nông Trang - Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ
ĐT: 0210.3846.716 - 069.896.106 - 069.896.104

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán Tiến Thọ - Ngọc Lạc - Thanh Hóa hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Kha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Kha

  Nguyên quán Phước Thắng - Phước Vân - Nghĩa Bình

  Liệt sĩ Huỳnh Kha, nguyên quán Phước Thắng - Phước Vân - Nghĩa Bình hi sinh 9/1981, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 5. Xem thêm các kết quả khác...