Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bá Tòng

Hi sinh 1/1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tòng

  Nguyên quán Thủy Lợi - Kim Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tòng, nguyên quán Thủy Lợi - Kim Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tòng

  Nguyên quán Thủy Lợi - Kim Bản - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Tòng, nguyên quán Thủy Lợi - Kim Bản - Hà Nam Ninh, sinh 1945, hi sinh 13/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Phước Long - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tòng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Gò Công Tây - Thị trấn Vĩnh Bình - Huyện Gò Công Tây - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1987, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Thốt Nốt - Phường Thới Thuận - Quận Thốt Nốt - Cần Thơ
 5. Liệt sĩ Nguyễn Tòng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tòng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Phụng Hiệp - Cần Thơ
 6. Xem thêm các kết quả khác...