Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bá Vạn

Nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán Hồng Sơn - ứng Hoà - Hà Sơn Bình hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 11/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Minh Châu - Xã Minh Châu - Huyện Ba Vì - Hà Nội
 3. Liệt sĩ Nguyễn Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Đường 9 - Phường 4 - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chu Vạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Vạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Tân Hồng - Phường Tân Hồng - Thị xãTừ Sơn - Bắc Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...