Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bé

Sinh 1930

Hi sinh 15/5/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Tài - Xã Triệu Tài - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn , nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn

  Nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn , nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 15 - 5 - 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn , nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 2/1/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn

  Nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn , nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1930, hi sinh 15/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn , nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại vinh giang - Xã Vinh Giang - Huyện Phú Lộc - Thừa Thiên Huế
 6. Xem thêm các kết quả khác...