Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Bút

Hi sinh 24.12.1948

Đơn vị E.120

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bút

  Nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Bút, nguyên quán Triệu Tài - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1935, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Tài - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Bút

  Nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Bút, nguyên quán Hải Quế - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Quế - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bút

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Bút, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1915, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Bút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hoài Nhơn - tỉnh Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...