Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Cần

Sinh 1926

Hi sinh 26/9/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ nguyễn cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn cần, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 19/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Ân Hảo - Bình Định
 3. Liệt sĩ Nguyễn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Châu Bắc - Xã Hoài Châu Bắc - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cần, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 21/11/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phong - Xã Nhơn Phong - Huyện An Nhơn - Bình Định
 5. Liệt sĩ Nguyễn cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Nhơn Phong - Xã Nhơn Phong - Huyện An Nhơn - Bình Định
 6. Xem thêm các kết quả khác...