Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Cáp

Sinh 1948

Hi sinh 2/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Cáp

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Cáp, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 06/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Cáp

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Cáp, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1948, hi sinh 2/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ nguyễn cáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ nguyễn cáp, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cáp

  Nguyên quán Giao Lâm - Giao Thủy - Nam Hà

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cáp, nguyên quán Giao Lâm - Giao Thủy - Nam Hà, sinh 1949, hi sinh 2/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...