Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Chí Dũng

Nguyên quán Nông trường Chè Chí Linh - Hải Hưng

Sinh 1959

Hi sinh 8/51979

Cấp bậc B1

Đơn vị C1 - D9 - E759 - F5

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

NGHĨA TRANG LIỆT SĨ TỈNH BÌNH DƯƠNG
xã Thuận Giao - huyện Thuận An - tỉnh Bình Dương
ĐT: 0650 3747 481

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chí Dũng

  Nguyên quán Nông trường Chè Chí Linh - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Dũng, nguyên quán Nông trường Chè Chí Linh - Hải Hưng, sinh 1959, hi sinh 8/51979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 2. Liệt sĩ Chung Chí Dũng

  Nguyên quán Trực Ninh - Nam Ninh - Nam Hà

  Liệt sĩ Chung Chí Dũng, nguyên quán Trực Ninh - Nam Ninh - Nam Hà, sinh 1944, hi sinh 11/10/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 3. Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng

  Nguyên quán Chương Mỹ - Hà Tây

  Liệt sĩ Huỳnh Chí Dũng, nguyên quán Chương Mỹ - Hà Tây hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang
 4. Liệt sĩ Tô Dũng Chí

  Nguyên quán Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Tô Dũng Chí, nguyên quán Quỳnh Lưu - Nghệ Tĩnh, sinh 1950, hi sinh 19/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kiên Giang - tỉnh Kiên Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...