Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Chí Hậu(Hội)

Sinh 1929

Hi sinh 27/7/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội

  Nguyên quán Nhơn Mỹ - An Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội, nguyên quán Nhơn Mỹ - An Nhơn - Bình Định hi sinh 23/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội

  Nguyên quán Đông Trung - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội, nguyên quán Đông Trung - Thái Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội

  Nguyên quán Nhơn Mỹ - An Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội, nguyên quán Nhơn Mỹ - An Nhơn - Bình Định hi sinh 23/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội

  Nguyên quán Đông Trung - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội, nguyên quán Đông Trung - Thái Bình hi sinh 18/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Cam Lộ - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Cam Lộ - Xã Cam Thành - Huyện Cam Lộ - Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...