Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Công Chức

Cấp bậc Bộ đội

Đơn vị F320

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Chức

  Nguyên quán Đức Long - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chức, nguyên quán Đức Long - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1944, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Chức

  Nguyên quán B1

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chức, nguyên quán B1, sinh 1950, hi sinh 30/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tân Xuân - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Chức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chức, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Chức

  Nguyên quán Đức Long - Nho Quan - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Nguyễn Công Chức, nguyên quán Đức Long - Nho Quan - Hà Nam Ninh, sinh 1944, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...