Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

Hiện đang yên nghỉ tại Tân Việt - Xã Tân Việt - Huyện Thanh Hà - Hải Dương

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội
Thị trấn Thanh Hà - huyện Thanh Hà - tỉnh Hải Dương
ĐT: 0320.3815610 (Trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

  Nguyên quán Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hải, nguyên quán Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hải, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 1/7/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

  Nguyên quán Tân Tiến - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hải, nguyên quán Tân Tiến - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Phú - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Hải

  Nguyên quán Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hải, nguyên quán Long Sơn - Anh Sơn - Nghệ An hi sinh 1980, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ hữu nghị QT Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...