Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Công Hội

Sinh 1942

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Trần Cao - Thị trấn Trần Cao - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên
ĐT: 0321.3.850.417 (UBND huyện) - 03213.515 389 (Sở LĐTBXH)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Công Hội

  Nguyên quán Phú Cừ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hội, nguyên quán Phú Cừ - Hải Hưng hi sinh 04/04/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Công Hội

  Nguyên quán Phú Cừ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hội, nguyên quán Phú Cừ - Hải Hưng hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Công Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hội, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Huyện Hương Khê - Huyện Hương Khê - Hà Tĩnh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Công Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...