Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thưởng

Sinh 1942

Hi sinh 3/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thưởng

  Nguyên quán Bàng La - Kiến Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thưởng, nguyên quán Bàng La - Kiến Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1942, hi sinh 03/02/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thưởng

  Nguyên quán Bàng La - Kiến Thuỵ - Hải Phòng

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thưởng, nguyên quán Bàng La - Kiến Thuỵ - Hải Phòng, sinh 1942, hi sinh 3/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quách đắc Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quách đắc Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Đoàn Đào - Xã Đoàn Đào - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thưởng

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Thưởng, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 27/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...