Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Danh ới

Hi sinh 25/5/1966

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Lâm - Hiệp - Xã Cát Lâm - Huyện Phù Cát - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Quang Trung, thị trấn Ngô Mây - Huyện Phù Cát - Bình Định
ĐT: .056.3850.280

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1952, hi sinh 28 - 4 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán Yên Thọ - Như Xuân - Thanh Hóa, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn ới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn ới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đặng Đình ới

  Nguyên quán Thanh Khê - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Đặng Đình ới, nguyên quán Thanh Khê - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...