Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khóm Xuân Hòa, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
ĐT: 076 3875243

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 21/1/1951, hiện đang yên nghỉ tại Giang Sơn - Xã Giang Sơn - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...