Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

Sinh 1927

Hi sinh 21/1/1951

Hiện đang yên nghỉ tại Giang Sơn - Xã Giang Sơn - Huyện Gia Bình - Bắc Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh
ĐT: 02413556044

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán Thái Tân - Thái Thuỵ - Thái Bình, sinh 1952, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc - Huyện Tịnh Biên - An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...