Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

Nguyên quán Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An

Hi sinh 25/6/1968

Cấp bậc S3

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Phương Nghi - Như Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Phương Nghi - Như Xuân - Thanh Hoá, sinh 1954, hi sinh 09/02/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 18/09/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Nam Mỹ - Nam Đàn - Nghệ An hi sinh 25/06/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng

  Nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Đồng, nguyên quán Nghi Khánh - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1944, hi sinh 18/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...