Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

Nguyên quán Đồng Quan - Quốc Oai - Hà Tây

Sinh 1951

Hi sinh 21/07/1971

Cấp bậc Binh nhất

Đơn vị E2195

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Tân Phú - Đồng Phú - Bình Phước
ĐT: 06513.832.007 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Thanh Giang - Thanh Niêm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Thanh Giang - Thanh Niêm - Hải Hưng hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Đông Quan - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Đông Quan - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 21/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1942, hi sinh 14/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Thanh Giang - Thanh Niêm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Thanh Giang - Thanh Niêm - Hải Hưng hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...