Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

Nguyên quán Thanh Giang - Thanh Niêm - Hải Hưng

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BQL NGHĨA TRANG LIỆT SỸ ĐƯỜNG 9
QL9, phường 4, Đông Hà, Quảng Trị
ĐT: 053 3581422 - 0905108215
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Đông Quan - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Đông Quan - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 21/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Phước - tỉnh Bình Phước
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Cẩm Hưng - Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, sinh 1942, hi sinh 14/02/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Đồng Quan - Quốc Oai - Hà Tây

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Đồng Quan - Quốc Oai - Hà Tây, sinh 1951, hi sinh 21/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồng Phú - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu

  Nguyên quán Thanh Giang - Thanh Niêm - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hiệu, nguyên quán Thanh Giang - Thanh Niêm - Hải Hưng hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...