Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh

Sinh 1958

Hi sinh 1/1979

Hiện đang yên nghỉ tại Xã Hiển Khánh - Xã Hiển Khánh - Huyện Vụ Bản - Nam Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động thương binh và Xã hội
Đường 10, thị trấn Gôi, Huyện Vụ Bản, Nam Định
ĐT: 03503.989363 - (0350) 3820021 (UBND huyện)
Sở Lao động thương binh và xã hội
64 Trần Phú - Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định
ĐT: 0350 3849393 - 0350 3869032

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh

  Nguyên quán Hồng Châu - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh, nguyên quán Hồng Châu - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 20/06/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh

  Nguyên quán Hồng Châu - Đông Hưng - Thái Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh, nguyên quán Hồng Châu - Đông Hưng - Thái Bình, sinh 1946, hi sinh 20/6/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Thắng - Xã Phước Thắng - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Khanh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Lộc - Xã Mỹ Lộc - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...