Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

Sinh 1953

Hi sinh 14/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

  Nguyên quán Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân, nguyên quán Thạch Liên - Thạch Hà - Hà Tĩnh hi sinh 16/12/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quận Ô Môn - tỉnh Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

  Nguyên quán Quảng Lưu - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân, nguyên quán Quảng Lưu - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

  Nguyên quán Đình Văn - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân, nguyên quán Đình Văn - Phú Lương - Bắc Thái, sinh 1946, hi sinh 18/01/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

  Nguyên quán Đình Văn - Phú Lương - Bắc Thái

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân, nguyên quán Đình Văn - Phú Lương - Bắc Thái, sinh 1946, hi sinh 18/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân

  Nguyên quán Quảng Lưu - Quảng Xương - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhân, nguyên quán Quảng Lưu - Quảng Xương - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 14/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...