Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

Sinh 1936

Hi sinh 1/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Kim - Xã Vĩnh Kim - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán Yên Thành - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán Yên Thành - Nghệ An hi sinh 27/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Thống Nhất - tỉnh Đồng Nai
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 25/05/1905, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1936, hi sinh 07/01/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc

  Nguyên quán Sơn Trà - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phúc, nguyên quán Sơn Trà - Hương Sơn - Nghệ Tĩnh hi sinh 8/3/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...