Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy

Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Hi sinh 03/10/1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Kim - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy

  Nguyên quán Xuân Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy, nguyên quán Xuân Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1960, hi sinh 1/3/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy

  Nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy, nguyên quán Gio Phong - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1917, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy

  Nguyên quán Thu Xuân - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy, nguyên quán Thu Xuân - Thanh Hóa hi sinh 03/01/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy

  Nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Quy, nguyên quán Vĩnh Kim - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 10/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Kim - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...