Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

Sinh 1960

Hi sinh 28/8/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn, Huyện Tân Biên, Tây Ninh
ĐT: 0663.874.213
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

  Nguyên quán Tân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh, nguyên quán Tân Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1939, hi sinh 29/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

  Nguyên quán Phan Đạo - Phú Cừ - Hải Hưng

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh, nguyên quán Phan Đạo - Phú Cừ - Hải Hưng, sinh 1946, hi sinh 12/07/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

  Nguyên quán Nghi trường - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh, nguyên quán Nghi trường - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1955, hi sinh 29/04/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

  Nguyên quán Nghi Thọ - Nghi Lộc - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh, nguyên quán Nghi Thọ - Nghi Lộc - Nghệ An, sinh 1953, hi sinh 25/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh

  Nguyên quán Nam Xuân - Huyệ Nam Đàn - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thanh, nguyên quán Nam Xuân - Huyệ Nam Đàn - Nghệ An, sinh 1949, hi sinh 07/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...