Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc

Sinh 1950

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Cát Tài - Xã Cát Tài - Huyện Phù Cát - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Quang Trung, thị trấn Ngô Mây - Huyện Phù Cát - Bình Định
ĐT: .056.3850.280

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc

  Nguyên quán Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc, nguyên quán Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1919, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ P.Đông Lương - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc

  Nguyên quán Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc, nguyên quán Đông Lương - Đông Hà - Quảng Trị, sinh 1919, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Phường Đông Lương - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS phường Đông Lương - Phường Đông Lương - Thị xã Đông Hà - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại xã Cự nẫm - Thành Phố Đồng Hới - Quảng Bình
 5. Xem thêm các kết quả khác...