Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng

Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

Sinh 1945

Hi sinh 26/6/1970

Cấp bậc S3

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 26/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 20/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Sơn - Xã Phước Sơn - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...