Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

Sinh 1942

Hi sinh 20/4/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Sơn - Xã Phước Sơn - Huyện Tuy Phước - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
TT Tuy Phước, Huyện Tuy Phước, Tỉnh Bình Định
ĐT: 056.3633.370 - 056.3633051 (Trưởng phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 26/06/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 26/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng

  Nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Ứng, nguyên quán Thanh Đức - Thanh Chương - Nghệ An, sinh 1945, hi sinh 24/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...